Tekenrichtlijnen snijden/kanten (3D bestanden)

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat het aanleveren van tekeningen op de juiste wijze geschied. Onderstaand de richtlijnen waaraan tekeningen moeten voldoen voordat QRM-Sheetmetal.com deze in productie kan nemen.

Algemene tekenrichtlijnen 3D-bestanden t.b.v. lasersnijden/kanten (STEP/STP*)

 • Lever uw STEP/STP-file als monotekening aan (nooit meerdere onderdelen in 1 tekening)
 • Gaat het om plaat met laserfolie, dan dient de foliezijde aangegeven te worden op de werktekening (PDF mee uploaden)
 • Gaat het om geslepen/geborstelde plaat, dan dient de slijp/borstelrichting aangegeven te worden op de werktekening (PDF mee uploaden)
 • Minimale afstand tussen 2 snijcontouren 1x plaatdikte (lange dunne stroken kunnen door warmte inbreng vervormen)
 • Alle contouren loodrecht op het product (dus geen laskanten, souvereingaten etc. in de 3D tekening)
 • Bij toleranties op contouren, de contouren tekenen in het midden van het tolerantiegebied
 • De minimale gatdiameter is gelijk aan de 0.8 x plaatdikte voor een optimale snijkwaliteit
 • Bij zetwerk/kantwerk dient de buiging altijd een radius te bevatten. Radius 0mm in de tekening zal een foutmelding geven. Advies is: Binnenradius gelijk houden aan de plaatdikte.
 • Het plaatwerkdeel dient ontvouwen te kunnen worden, zonder dat er overlappingen zijn van de gezette/gekante zijdes in de uitslag
 • Enkelvoudige snijlijnen ter voorkoming van contour vervormingen binnen buigzones (4x plaatdikte) tekenen als sleuven van 1mm breed en aantekenen op de werktekening.
 • Buigzones (binnenmaten) minimaal 5x plaatdikte verwijderd houden van plaatranden
 • De bestandsnaam mag niet langer zijn dan 20 karakters, vermijd het gebruik van leestekens
 • Maximale productafmeting: 2980x1480mm
 • Overige info alleen aangeven op de werktekening (pdf) en deze mee uploaden

Tekenrichtlijnen snijden (2D bestanden)

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat het aanleveren van tekeningen op de juiste wijze geschied. Onderstaand de richtlijnen waaraan tekeningen moeten voldoen voordat QRM-Sheetmetal.com deze in productie kan nemen.

Algemene tekenrichtlijnen 2D-bestanden t.b.v. lasersnijden (DXF*)

 • Lever uw DXF-file als monotekening aan (nooit meerdere onderdelen in 1 tekening)
 • Gebruik schaal 1:1
 • Zorg ervoor dat alleen de te snijden contouren in de tekening staan
 • Verwijder alle hartlijnen, arcering, bematingen, kaders, blokken, zetlijnen etc
 • Contourlijnen in de kleur wit
 • Graveerlijnen in de kleur geel (5)
 • Blokken (=geclusterde lijnen in een tekenprogramma) worden niet herkend door onze software en kunnen derhalve niet gebruikt worden
 • Open contouren zijn niet toegestaan
 • Gebruik geen dubbele contourlijnen, zo voorkomt u dat deze lijnen meerdere malen worden gesneden
 • Gaat het om plaat met laserfolie, dan is de foliezijde de bovenzijde
 • Gaat het om geslepen/geborstelde plaat, dan is de slijp/borstelrichting altijd horizontaal. Hou hier rekening mee in uw tekening. Geslepen/geborstelde zijde is bovenzijde
 • Bevinden er zich tapgaten in het te snijden product? Teken hiervan de boordiameters
 • De minimale gatdiameter is gelijk aan de 0.8 x plaatdikte voor een optimale snijkwaliteit
 • Bij toleranties op contouren, de contouren tekenen in het midden van het tolerantiegebied
 • De software zal scherpe hoeken automatisch afronden. Indien u een specifieke afronding wenst dient u deze te tekenen
 • De bestandsnaam mag niet langer zijn dan 20 karakters, vermijd het gebruik van leestekens
 • Maximale productafmeting: 2980x1480mm
 • Overige info alleen aangeven op de werktekening (pdf) en deze mee uploaden

Richtlijnen aanlevering werktekening (PDF)

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat het aanleveren van tekeningen op de juiste wijze geschied. Onderstaand de richtlijnen waaraan tekeningen moeten voldoen voordat QRM-Sheetmetal.com deze in productie kan nemen.

Algemene tekenrichtlijnen 2D- & 3D-bestanden t.b.v. lasersnijden/kanten (DXF/STEP/STP*)

 • Werktekeningen dienen als PDF te worden aangeleverd
 • Op de werktekening dient het product te staan wat QRM-Sheetmetal.com moet vervaardigen (dus geen samenstelling of overige bewerkingen) volgens het daarbij behorende DXF/STEP/STP bestand
 • De werktekeningen zijn per regel (offerte/order) te uploaden in onze applicatie
 • De werktekening (PDF) wordt automatisch hernoemd naar het tekeningnummer van de DXF/STEP/STP welke wordt geupload. Zorg er dus voor, dat de juiste PDF bij de juiste regel wordt geupload.
 • Graveren: Delen/lijnen die gegraveerd moeten worden duidelijk aangeven
 • Schroefdraad: Van alle gaten die getapt moeten worden de maat aangeven (Metrisch)
 • Eventuele oppervlakte structuur aangeven (slijprichting, foliezijde etc.)
 • Tekeningnummer/Identificatie (naam, nummer, revisienummer) aangeven
 • De bestandsnaam mag niet langer zijn dan 20 karakters, vermijd het gebruik van leestekens
 • Bij zetwerk/kantwerk de belangrijke maten aangeven
 • Indien een product niet symmetrisch is en dit niet direct zichtbaar is, dit duidelijk zichtbaar aangeven op de werktekening
U kunt geen gebruik maken van de webcalculatie op een mobiel en alleen op een desktop versie.

CONTACTGEGEVENS

Franklinstraat 10
6003 DK WEERT
E: info@qrm-sheetmetal.com
Top
QRM sheetmetal